Mieszkania w Krakowie zawsze mają wartość...

Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2016    

Mieszkania Kraków - Biuro Nieruchomości

Mieszkania w Krakowie zawsze mają wartość. Oferty, lokale, wynajem, sprzedaż. Real Estate Agency Cracow

Szukaj oferty

Minimum pokoi , Min. łazienek
Cena nieruchomości w PLN
Inwestycje w Krakowie interesują 5 gości 
Home Nota prawna
Nota prawna

Regulamin korzystania z serwisu HomeKrakow.pl

Definicje

Użytkownik - każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
Zarejestrowany Użytkownik - osoba która zarejestrowała sie w niniejszym serwisie.
Serwis HomeKrakow.pl - witryna internetowa dostępna w Internecie oferująca szereg usług z rynku nieruchomości dostępnych dla odwiedzających. Serwis umożliwia osobom po zarejestrowaniu się w nim i podpisaniu umowy oświadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - pomoc przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości.

Warunki świadczenia usług.

1.Regulamin reguluje kwestie związane z korzystaniem z niniejszego serwisu internetowego.

2.Użytkownik korzystający z serwisu powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje regulaminu, powinien opuścić serwis.

3.Oferta serwisu skierowana jest do osób zainteresowanych sprzedażą nieruchomości, zakupem lub wynajmem. Rodzaj świadczonych usług jest przedstawiony w serwisie internetowym w treści poszczególnych punktów i podpunktów menu oraz w regulaminie. Osoba, po zarejestrowaniu się w serwisie dostaje status zarejestrowanego użytkownika i może otrzymywać oferty nieruchomości.

4.Serwis HomeKrakow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen ofert nieruchomości. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia o  odszkodowanie. Oferty nieruchomości przedstawione tutaj nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. Serwis ma prawo odmowy redagowania i edycji zamieszczonych przez Internautów wpisów. Zarejestrowany użytkownik ma obowiązek aktualizacji wpisanych przez siebie informacji.

5.Serwis nie odpowiada za brak dostępu do jego treści, wynikłych na skutek działania siły wyższej, awarii, przerw technicznych wynikłych z normalnej działalności podmiotów zewnętrznych zapewniających infrastrukturę internetową - hosting, operatorzy telekomunikacyjni.

6.Czyny zabronione:
-sprzeczne lub naruszające obowiązujące prawo lub powszechnie przyjęte obyczaje,
-takie, które zmierzają do naruszenia regulaminu,
-takie, które zmierzają do zakłócenia integralności lub ciągłości działania serwisu,
-kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie materiałów zawartych w niniejszym serwisie bez zgody podmiotów, będących ich właścicielami,
-zamieszczania i używania słów wulgarnych lub obelżywych,
-zamieszczania w opisie dodatkowych adresów stron internetowych w jednym wpisie, obowiązuje zasada:  1 adres fizycznej lokalizacji firmy=1 wpis.

7.Serwis zawiera treści, które chronione są prawem autorskim. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, tekstów, konceptu rozwiązań technicznych przysługują Serwisowi HomeKrakow.pl. Użytkownicy oświadczają, że posiadają prawa autorskie do materiałów tekstowych, graficznych zamieszczanych przez nich w serwisie Homekrakow.pl. Użytkownicy i przedstawiciele firm oświadczają, że mają prawo do wykorzystywania materiałów, zamieszczanych przez nich w tym serwisie.

8.Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść dokonywanych przez gości Internautów. Serwis ma prawo do zmiany i usunięcia materiałów naruszających prawo, dobre obyczaje lub prawa autorskie innych osób.

9.Użytkownik, użytkownik zarejestrowany lub osoba może skontaktować się z właścicielem serwisu za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego w zakładce kontakt. Ma prawo zgłosić nadużycie, propozycje, sugestie zmian.

10.Użytkownicy mają prawo do korzystania i rozpowszechniania tekstów zamieszczonych w serwisie pod warunkiem, że podadzą źródło tych informacji i odnośnik (link) do serwisu Homekrakow.pl. Serwis informuje w przypadku stwierdzenia nadużyć, zostaną one zgłoszone do odpowiednich instytucji, w przypadku, jeśli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej.

11.Nazwy i znaki towarowe firm użyte w niniejszym serwisie stanowią ich własność.Tryb postępowania w przypadku powstania ewentualnych sporów - obowiązujące prawo polskie, na terenie RP. Właścicielem serwisu jest firma AdSecur prowadząca działalność w Krakowie, Głogowiec 78.

12.Wszelkie zmiany regulaminu korzystania z serwisu będą ogłaszane na stronie głównej serwisu (http://homekrakow.pl/nota-prawna) w zakładce Nota prawna.  Prosimy o regularne zapoznawanie się z nimi przed skorzystaniem z serwisu.

Prywatność

13.Poprawne działanie serwisu może wymagać od Ciebie akceptacji cookies.

14.Jeśli użytkownik zdecyduje się podać swoje dane w celu współpracy z serwisem, robi to dobrowolnie. Dane użytkowników, zarejestrowanych użytkowników służą do kontaktu z serwisem, mogą być wykorzystane do przesyłania informacji o produktach i usługach właściciela serwisu i firm współpracujących wymienionych w zakładce Kontakt. Jeśli zostanie naruszone prawo, serwis będzie zmuszony udostępnić te dane instytucjom publicznym zapewniającym przestrzeganie prawa.

15.Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje. To warunek konieczny korzystania z serwisu. Jeśli  użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić serwis homekrakow.pl.

16.Regulamin wchodzi w życie, z dniem opublikowania w niniejszym serwisie, tj. 25.02.2011.