Mieszkania w Krakowie zawsze mają wartość...

Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2016    

Mieszkania Kraków - Biuro Nieruchomości

Mieszkania w Krakowie zawsze mają wartość. Oferty, lokale, wynajem, sprzedaż. Real Estate Agency Cracow

Home FAQ Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki
Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki
Rynek
AddThis Social Bookmark Button

Dokumentacja działki

Ziemia rolna to grunt który możesz uprawiać, siejąc zboże, sadząc ziemniaki lub pasąc krowy. Każda działka rolna ma swoje oznaczenie i granice działki. Czy masz dokumentację działki? Dokumentacja działki będzie potrzebna w sytuacji gdy zdecydujesz się na podział działki, na przekształcenie działki na cele budowlane albo na cele komercyjne. Właściciel działek powinien posiadać dokumentację działki złożoną w segregatorze nieruchomości.. W skład dokumentacji działki wchodzą:

-wypis z rejestru gruntów z ewidencji gruntów,
-mapa ewidencyjna z operatu ewidencji gruntów,
-wypis z Księgi Wieczystej,
-akt notarialny kupna działki lub prawomocne postanowienie o nabyciu działki w spadku lub darowiźnie,
-informacja o wysokości podatku od nieruchomości (dostajesz co roku z Urzędu Gminy).

Dokumenty do sprzedaży działki

Jeśli zdecydujesz się sprzedać działkę, należy przygotować powyższe dokumenty, powinny być aktualne, tzn. nie starsze niż 3 miesiące. Dodatkowy dokument dla działki:
-kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazująca przeznaczenie działki, (na cel budowlany, komercyjny).
Wiele gmin nie ma uchwalonego planu MPZP. Warto wiedzieć, że zwykle w jednej Księdze Wieczystej jest wpisane kilka działek o różnych oznaczeniach. Księga Wieczysta prowadzona dla działki budowlanej zawiera najczęściej kilka numerów działek.

Jeśli masz nieaktualne dokumenty, licencjonowany pośrednik nieruchomości upoważniony przez Ciebie zbierze pełną dokumentację działek potrzebną do sprzedaży.

Przed sprzedażą działki należy dodatkowo przygotować dokumenty świadczące o nie zaleganiu z podatkami od nieruchomości do kasy gminnej.